iltimas

iltimas
is., Ar. iltimās
1) Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma

Onun için buraya kabul edilişimde bir iltimas seziyordum, buysa beni yerin dibine geçiriyordu.

- O. Kemal
2) mec. Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma

İltiması geçmişe hasretmeyelim. Daha doğrusu iltiması büsbütün kaldıralım.

- H. Taner
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • iltimas — is. <ər.> Xahiş, rica. Mən yüzbaşının iltimasına görə bu kağızı cırıram. C. M.. Çoxlar getdi iltimasa, gəlmədin; Vaqif öldü, neçin yasa gəlmədin? M. P. V.. Əslində Qədirin nə üçün sarınmağını bilməyən ağsaqqallar iltiması dərhal qəbul… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iltimas etmek (veya geçmek) — kayırmak, korumak Sanırım ki öğretmenler bana iltimas geçiyorlardı. A. Erhat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iltimâs — (A.) [ سﺎﻤﺘﻝا ] kayırma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • iltimas — ə. xahiş, rica …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İLTİMAS — Tavsiye. Rica. İstirham. * Kayırmak, tutmak, haksız olarak yardımda bulunmak. * Yapılmasını isteme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mültəmis — ə. iltimas edən, xahiş edən, rica edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kolmak — iltimas, aff teleb etmek; têhül etmek içün bir kız aramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İLTİMASAT — (İltimas. C.) İltimaslar, tavsiyeler, ricalar. * Kayırmalar, tutmalar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mültəməs — ə. 1) iltimas olunan, xahiş edilən; 2) xahiş, iltimas, rica …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Hacı Arif Bey — Haci Arif Bey (1831 1885) was a Turkish composer from Istanbul, most known for his compositions in the şarkı form, the most common secular form in Turkish classical music. He was a very prolific composer, who on some days, composedmore than 6 7… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”