komandit ortaklık

komandit ortaklık
is., -ğı, tic.
Alacaklılara karşı en az bir sınırlı, bir de sınırsız sorumlu ortağı bulunması gereken, tüzel kişiliği olan ortaklık, komandit şirket

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ortaklık — is., ğı 1) Ortak olma durumu, iştirak, müşareket 2) tic. İki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, şirket Birleşik Sözler ortaklık senedi ortaklık sözleşmesi ana ortaklık anonim ortaklık kolektif ortaklık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • komandit — is., tic., Fr. commandite Bir komandit şirket sermayesinin bir veya birçok ortak tarafından sağlanan bölümü Birleşik Sözler komandit ortaklık komandit şirket …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • komandit şirket — is., tic. Komandit ortaklık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hisse senedi — is., tic. 1) Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, belgit, aksiyon 2) Anonim veya komandit ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şirket — is., tic., Ar. şirket Ortaklık İtalya da büyük bir şirketin acentesiyim ben... R. Enis Birleşik Sözler anonim şirket kolektif şirket komandit şirket limitet şirket işletme şirketi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”