ciddi

ciddi
sf., Ar. ciddī
1) Şaka olmayan, gerçek

Kısa zamanda yarı şaka, yarı ciddi tenkit edecek kadar yakınlaşmışlardı.

- T. Buğra
2) Ağırbaşlı

Ben onu pek ciddi bir genç olarak tanırım.

- H. R. Gürpınar
3) Titizlik gösterilen, önem verilen

Bu dönemde yazara konu üzerinde vukuf, ciddi incelemeler şart koşulur.

- H. Taner
4) Tehlikeli, endişe veren, ağır, vahim, kritik

Hastalığımızın oldukça ciddi olduğuna işaret etmekten kendimizi alamadık.

- B. Felek
5) Eğlendirme amacı gütmeyen
6) Gülmeyen

O ciddi bir tavırla mühim bir şey anlatmaya hazırlanmış gibiydi.

- Y. K. Karaosmanoğlu
7) Güvenilir, sağlam, önemli

Ciddi bir gazetede genç bir muharririn şu sözleri beni hâlâ düşündürüyor.

- O. S. Orhon
8) zf. Önem vererek, gerçek olarak

Size bunu ciddi söylüyorum, yalan değil!

9) zf. Güvenilir biçimde

Ciddi görünerek göze girmeye çalışıyormuş.

- R. H. Karay
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ciddi — sif. və zərf 1. Öz hərəkətlərində, fikirlərində, həyata münasibətində müsbətliyi, möhkəmliyi, sabitliyi ilə fərqlənən, dərin düşünən; ağırbaşlı, təmkinli. Ciddi adam. Ciddi oğlan. – Tanıyanlar bilir, yeddi yaşında; Ciddi bir qız idin, əqli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciddî — (A.) [ یﺪﺝ ] 1. ağırbaşlı. 2. önemli …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ciddi — ə. 1) təmkinli, ağırbaşlı; 2) dərindən fikirləşmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • CİDDÎ — Gerçek. Hakikat. * Ağırbaşlı, hâlleri sakin olan kişi. * Mühim …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • qeyri-ciddi — sif. Ciddi olmayan, ciddiyyətsiz. Qeyri ciddi adam. – Musiqili əsərlərin zərəri və öz tərbiyəvi roluna görə drama nisbətən üçüncü dərəcəli əhəmiyyətə malik olması haqqındakı söhbətləri sadəcə olaraq musiqi sənətinə qeyri ciddi münasibət kimi izah …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağır durmak — ciddi, ağırbaşlı, oturaklı, soğukkanlı hareket etmek Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şakaya boğmak (veya dökmek veya bozmak) — ciddi başlayan bir sözü veya davranışı şakaya çevirmek Bu gayretin boşluğunu anlayarak işi şakaya dökmeye başlıyor. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şakaya getirmek — ciddi bir şeyi açıktan açığa söyleyemeyip şaka görünümü vererek söylemek Şakaya getirip söyledim, latife ediyordum. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şakaya vurmak — ciddi bir söz veya davranışı şaka yoluyla geçiştirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ciddən — ə. ciddi olaraq, gerçəkdən, həqiqətən; çox …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”