çığırtı

çığırtı
is.
Çığırma sesi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • çığırtı — is. Bağırma, çığırıq səsi, qışqırıq, bağırtı. Rüstəm kişi əlini dəstəyin üstünə basaraq üzünü divara tutmuşdu ki, Telli arvadın çığırtısı raykomda eşidilməsin. M. İ.. <Güllünün> diqqətini başı üzərindən uçan qaz dəstəsinin çığırtısı cəlb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəryad — is. <fars.> Acı acı bağırma; nalə, fəğan, ah nalə, vaveyla. Oğlunu itirmiş ananın fəryadı. – İnilti, qışqırıq, ah, fəryad, gülüş; Bürüyüb aləmi, dönüb tufana. M. R.. Bu insan fəryadına; Baxdıqca nələr düşür; Hər baxanın yadına. B. V..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qışqırıq — is. Çığırtı, bağırtı, çığırtı səsi. Qışqırıq qopmaq. Qışqırıq salmaq. Onun qışqırığını uzaqdan eşitdim. – Bu qədər qışqırığa durdu qonum qonşu təmam; Dəbərişməz də, veribdir, deyəsən, can, ölübə! M. Ə. S.. <Şəmsi bəy:> . . Bu iki xanımdan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çix’nə — (Meğri) çığırtı. – Gecənin bir vədəsi biz cix’niyə tökülüf gəldix’ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bağırtı — is. Çığırtı, nərə; bağırma səsi. Birdən Qaraca qızın qulağına ayının bağırtısı gəldi. S. S. A.. // Səs küy, qışqırtı, fəryad. Bağırtı salmaq. Bağırtı qoparmaq. – <Əbülhəsən bəy:> Bir bağırtı eşitdim, bu Smirnovun bağırtısı idi. M. S. O..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çığır-bağır — is. Çığırtı, bağırtı, qışqırıq, hay küy. <Hacı Mehdi:> Mən sənin bu çığırbağırından heç bir şey başa düşmürəm. Ə. H.. <Qadınlar> yalnız çığır bağır salmaqla döyülən qadına yardım etmək istəyirdilər. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çığırıq — bax çığırtı. Körpü sakit oldu, səs və hay küy, çığırıq kəsildi. T. Ş. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hayqırtı — is. Çığırtı, bağırtı, qışqırıq, hay küy. Bu meşəlikdə çaylar axır, çeşmələr qaynayır, vəhşi heyvanların hayqırtısı eşidilirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nərilti — is. 1. Bağırtı, böyürtü, qışqırıq, çığırtı, nərə səsi. . . <Ovçular> mağaranın içindən ayının nəriltisini eşidib, tüfənglərini hazırladılar və itləri içəri qısqırtdılar. S. S. A.. 2. məc. Gurultu, uğultu, dəhşətli səs. Hamı dənizin heybətli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nərə — 1. is. zool. Qiymətli əti, kürüsü olan, çaylarda, dənizlərdə yaşayan qığırdaqlı balıq. 2. is. məh. Evlərin üstünə qoyulan tir. Su gəldi, pərə dəydi; Ox keçdi, nərə dəydi; Sənin kimi cavanlar; Tezliklə yerə dəydi. (Bayatı). 3. is. <ər.>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”