dikmek

dikmek
1. -i, -e, -er
1) Bir cismi dik olarak durdurmak

Bir yere direk dikmek.

2) Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek

Boş toprağa bir koru dikseniz otuz yılda gölge verir.

- F. R. Atay
3) -i Bardak, kadeh, testi vb. kapların içindekini bir çırpıda, bir solukta içmek

Doldurmasıyla kadehini dikmesi, gözünü kırpmadan tek yudumda devirmesi bir oluyor.

- A. İlhan
4) Beklemek için birini bir şeyin başına getirmek
5) Top, taş vb.ni dikine havaya atmak
6) Yapı kurmak, inşa etmek
7) sp. Top vb.ni oyun alanında belirli bir yere koymak

Oyuncu topu penaltı noktasına dikti.

2. -i, -er
Biçilmiş veya yırtılmış kumaş, deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş iplikle tutturmak

Giysi dikmek.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • menzil dikmek — tar. atılan ok ile kırılan rekorun yerini belirten taş dikmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sökük dikmek — sökülmüş olan bir şeyi onarmak ... teyzem buraya haftada üç defa sökük ve düğme dikmeye, çamaşırları tamir etmeye gelirdi. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boynuz dikmek — kadın başka erkekle ilişki kurarak kocasını aldatmak Ah ayol, kadın bu yaştan sonra boynuz dikiyor diye ondan iğrenirler. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cevabı dikmek (veya dayamak veya yapıştırmak) — hlk. kesin, ters ve karşısındakinin beklemediği bir karşılık vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • heykelini dikmek — türlü alanlarda üstün başarı gösteren kimselere değerbilirlik göstermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kazık dikmek — devamlı kalmak, ebediyen yaşamak Dünyaya kim kazık dikecek? Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tüy dikmek — tkz. (üzerine) kötü bir durum almış bir işi büsbütün kötü bir duruma sokmak Otelin kapıcısı yalan söylemekte tüy dikiyordu. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bayrak dikmek — bayraklı bir sopayı bir yere saplamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yelken dikmek — tekneye yelken takmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nalları dikmek — argo hayvan veya hayvana benzetilen kişi ölmek Kitap bastırmak, yazı yazmak takatinden mahrum, nalları dikeceksiniz. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”