felsefe

felsefe
is., Ar. felsefe
1) Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması

Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur.

- N. Cumalı
2) Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü

Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi.

3) Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi

Sokrates felsefesi.

4) Dünya görüşü

Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız.

- H. Taner
5) Bir konuda soyut düşünüş

Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor.

- H. E. Adıvar
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • FELSEFE — Yunanca (Philosophos)dan Arapçalaşmış. Feylesofların mesleği. * İlm i hikmet. * Maddeyi, hayatı ve bunların çeşitli tezâhürlerini, sebeblerini, ilk unsurları ve gaye cihetinden inceleyen fikri çalışma ve bu çalışmaların neticelerini toplayan ilim …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • felsefe yapmak — 1) olayların sebep ve sonuçları üzerine kendince soyut birtakım düşünceler ileri sürmek Sana su şehirlerinin felsefesini yaptım. H. C. Yalçın 2) bilgiçlik taslamak Saldırmak onun içgüdülerinden biridir ve yöntemi çekiçle felsefe yapmaktır. S.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FELSEFE-İ BEYAN — Beyan İlmindeki kaidelerin vaz ediliş sebeb ve gayelerinin açıklanması …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FELSEFE-İ TARİHİYYE — Târih felsefesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • dogmatik felsefe — is., fel. Eleştirmeciliğin ve kuşkuculuğun tersine olarak her türlü inkâr ve kuşkunun üstünde tutulan birtakım ilkeleri benimseyen felsefe …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FEL. — Felsefe (International » Turkish) …   Abbreviations dictionary

  • FELSEFİYYAT — Felsefe ile ilgili bilgi ve düşünceler, hikmet bilgileri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FENN-İ HİKMET — Felsefe bilgisi. (Bak: Hikmet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FEYLESOF — Felsefe ile uğraşan, felsefeci. (İlm i hikmetle meşgul olan mütefennin. Dinle münasebeti olmayan gayr ı müslim. L.R.) (Bak: Hükemâ)(İ lem Eyyühel Aziz! Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AMPİRİZM — Fls. (Deneyci felsefe) Her çeşit bilginin kaynağının duyu organlarının kullanılması sonucu kazanılan tecrübe olduğunu, duyu organlarının kullanılmadan hiçbir bilginin akılda yer alamıyacağını savunan felsefe. Akılcı felsefe gibi bu felsefenin de… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”