alınmak

alınmak
nsz, -e
1) Alma işi yapılmak

Mahalle mektebinden alınmış, rüştiyeye verilmiş.

- H. R. Gürpınar
2) Elde edilmek

Her biri gerçek hayattan alınmış birer gerçek olmak.

- H. R. Gürpınar
3) -den Uyarlanmak, adapte olunmak
4) -e, -den, mec. Bir sözün, bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak incinmek, kırılmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • alınmak — alınmak; kendi ba;ına alacağını almak. I, 22, 203; I I, 159 borçluyu borcu yüzünden sorguya çekme. I, 62 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • üstüne alınmak — 1) bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak 2) bir işi yapmaya söz vermek, ödev alınmak Her biri, ayrı bir defter sayfasının gözden geçirilmesini üstüne aldı. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • görevden (veya görevinden) alınmak — 1) bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak 2) bulunduğu makama ait sorumlulukları üzerinden alınmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ayakaltına almak (veya alınmak) — hakir görmek (görülmek), gözden çıkarmak (çıkarılmak) Bunlar kolay kolay ayakaltına alınamaz, değil mi? R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • devreye alınmak — işin içine girmesi sağlanmak Devlet Bakanı borçların eritileceğini, dış borçlanma için bankaların ve özel sektörün devreye alınacağını kaydetti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • muhasara altına alınmak — kuşatılmak Avluda neden bir köşede muhasara altına alındığımı o vakit anlamıştım. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • markaja alınmak — gölgelenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • müşahede altına alınmak — sürekli gözlem altında tutulmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öne alınmak — bir şey veya bir kimseye öncelik tanınmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • askere alınmak — askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek Babam askere alınıp Bağdat a götürülmüş. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”