inhitat

inhitat
is., esk., Ar. inḥiṭāṭ
1) Çökme, gerileme, alçalma

Yükselmeyen düşer / Ya terakki ya inhitat.

- T. Fikret
2) Güçten düşme, inginlik, yaşlanma

Evvelce pek meşhurken artık sesinin bozulmaya başladığı, inhitat zamanlarına geldiği söylenirdi.

- A. Ş. Hisar
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • inhitat — is. <ər.> kit. 1. Düşmə, aşağı enmə, alçalma. 2. Geri getmə, tənəzzül, düşkünlük. Bir müəyyən qanun üzrədir həyat; Bir doğuş, bir təkamül, bir inhitat. A. S.. Ənisə islam mədəniyyətinin inhitatı səbəblərini araşdırıb izah edirdi. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inhitat — (A.) [ طﺎﻄﺤﻥا ] çöküş, düşüş …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • inhitat — ə. 1) düşmə, aşağı düşmə; 2) geri getmə, qüvvədən düşmə; 3) tənəzzül …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İNHİTAT — Aşağılanma, aşağı inme. * İhtiyarlama, yaşlıyığa yüz tutma. * Kuvvetten düşme. * Bir şişin inmesi. * Düşme, inme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • inhitat etmek — çökmek, gerilemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çöküş — is. 1) Çökme işi veya biçimi, inhitat 2) Yıkılma Yapıların depremde çöküşü korkunçtu. 3) Çömelip yere oturuş Devenin çöküşü. 4) mec. Devletlerin veya uygarlıkların son bulması, mahvolması, inhitat Osmanlı İmparatorluğu nun çöküş yılları. Birleşik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çökme — is. 1) Çökmek işi, inhitat 2) jeol. Bir kısım yerin alttan yıkılarak alçalması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çöküm — is. Çökme biçimi, inhitat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inginlik — is., ği 1) İngin olma durumu 2) mec. Güçten düşme, yaşlanma, inhitat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • doğuş — is. 1. Bax doğum. 2. Göy cisimlərinin çıxması, üfüqdə görünməsi; tülu. Günün doğuşu. Ayın doğuşu. – Çün gün doğuşu buraxdı tələt; Mən xəstəyə yenə düşdü firqət. X.. Bir müəyyən qanun üzrədir həyat; Bir doğuş, bir təkamül, bir inhitat. A. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”