iş bilimi

iş bilimi
is.
İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, ergonomi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • dil bilimi — is. Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik, filoloji Birleşik Sözler art zamanlı dil… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • evren bilimi — is. 1) Evreni yöneten genel yasalar bilimi, uzay bilimi, kozmoloji 2) fel. Evrenin oluşumunu, yapısını inceleyen felsefe ve bilimsel öğreti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ahlak bilimi — is., top. b. Töre bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ana deniz bilimi — is., coğ. Deniz bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlatım bilimi — is., db. Üslup yöntemlerini ve türlerini inceleyen edebî araştırma ve dil bilimi dalı, stilistik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • art zamanlı dil bilimi — is., db. Dil olaylarını değişik zaman ve evrim açısından ele alan dil bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • biçim bilimi — is. Yapı bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • deniz bilimi — is., coğ. Okyanus ve denizlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine deneysel araştırmalar yapan bilim kolu, ana deniz bilimi, oşinografi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • edebiyat bilimi — is. Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji vb. bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı, yazın bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • edim bilimi — is. Dil hareketleriyle onu algılayan insan arasındaki ilişkiyi inceleyen dil bilimi dalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • eş zamanlı dil bilimi — is., db. Bir dilin zaman içindeki değişme ve gelişmesi sırasında, belirli bir dönemde ortaya çıkan olgularını inceleyen dil bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”