kararsızlık

kararsızlık
is., -ğı
1) Kararsız olma durumu, tereddüt

Benim yerimde kim olsa başka türlü yapamayacağına emin olduğumdan bu kararsızlıklarımı mazur görüyorum.

- R. H. Karay
2) Düzensizlik, istikrarsızlık

Bu ne kararsızlık, ne döneklik, muttasıl dil değiştiriyoruz.

- R. H. Karay

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • üç aşağı beş yukarı dolaşmak — kararsızlık içinde, düşünerek, bir karara varmaya çalışarak gezinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEREDDÜD — Kararsızlık. Bir mes ele hakkında karar veremiyerek şüphede kalmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • acaba — zf., Ar. ˁacebā 1) Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz, acep Acaba kiminle randevusu vardı? S. F. Abasıyanık 2) is. Şüphe, kuşku Aklınızda bir acaba kalmasın diye söyledim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çekinti — is. Duraksama, kararsızlık, tereddüt ... korkuya, hiç değilse çekintiye benzeyen bir şey de getiriyordu. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hayâsızlık — is., ğı Utanmazlık, sıkılmazlık Piyasadaki şaşkınlık, kararsızlık, hayâsızlık kendilerinin en büyük yardımcılarıydı. E. E. Talu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ikircik — is., ği, hlk. 1) İşkil, şüphe, kuruntu 2) Kararsızlık, tereddüt …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istemseme — is., ruh b. İradeyi etkileyebilecek güçte olmayan, gelip geçici isteme Kararsızlık, ard arda gelen birbirine karşıt birtakım istemsemelerden oluşan bir durumdur …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istikrarsızlık — is., ğı İstikrarsız olma durumu, dengesizlik, kararsızlık Hemen bütün demokrasilerin başlıca gailesi olan hükûmet istikrarsızlığından İsviçre de hiçbir alamet görülmemişti. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıvrantı — is. Kararsızlık, sıkıntı ... ne yapacağını bilememenin kıvrantısı içinde... H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kuşku — is. 1) Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba Bütün bunlar hatırlanınca onun zaten bilinen ve kabul edilen samimiyeti kuşku konusu yapılmazdı. T. Buğra 2) ruh b. Başkalarının iyi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”