kırılmak

kırılmak
nsz
1) Kırma işine konu olmak, bir veya birçok parçaya ayrılmak
2) Bükülerek kat yeri oluşturmak
3) Savaş, bulaşıcı hastalık sebebiyle çok sayıda insan ölmek
4) -e Birine karşı kırgın duruma gelmek, gücenmek, incinmek
5) Kırgınlık duymak

Bana ne oluyor bugün? Donuyorum, her tarafım kırılıyor.

- S. F. Abasıyanık
6) mec. Soğuk, rüzgâr vb. eski gücü kalmamak, azalmak, yatışmak
7) mec. Cesaret, umut, onur azalmak, yok olmak

Kapıdan içeri ilk adımını atınca birdenbire cesareti kırıldı.

- P. Safa
8) -den, mec. Ağaç, dal üzerinde meyve, çiçek, yaprak çok olmak
9) fiz. Saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçen bir ışın, doğrultu değiştirmek
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kırılmak — kabuğu soyulmak; malı alınmak, yoksulla şmak; kar kürünmek II, 134 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • mukavemeti kırılmak — direnci, gücü azalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kahkahadan kırılmak — çok gülmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şevki kırılmak — isteği, hevesi kalmamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gülmekten kırılmak (veya katılmak) — aşırı derecede gülmek Ahali gülmekten kırılıyordu. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • burnu kırılmak — büyüklenemez duruma gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kolu kanadı kırılmak — bir şey yapamayacak duruma gelmek, çaresiz kalmak Hem de kolu kanadı tamamıyla kırılmış, bir daha hemcinslerimize dil uzatamayacak bir hâlde... R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • burnunun direği kırılmak (veya düşmek) — çok pis bir koku duyarak tedirgin olmak Tezek kokusu burnumun direğini kırmış, ciğerime işlemişti. B. R. Eyuboğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • burnunun yeli kırılmak — öfkesi yok olmak Vazgeçin, dedi Nuh, kızlara yazık... Niye yazık olsun? Burnunun yeli kırılır, cart curt edemez millete! O. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gönlü kırılmak — üzülmek, incinmek, yerinmek Bunları duymakla gönlüm kırıldı. A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”