kıyas

kıyas
is., Ar. ḳiyās
1) Bir tutma, denk sayma
2) Karşılaştırma, oranlama, mukayese
3) dbl., esk. Örnekseme

Birçok kelime türleri kıyasla yapılmıştır.

4) man. Tasım
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kıyas — (kıyâs) : karşılaştırma; oranlama; örnekseme; mukayese …   Hukuk Sözlüğü

  • KIYAS-I TEMSİLÎ — Temsil tarzında yapılan mukayese.(Diyorsunuz ki: Sen sözlerde kıyâs ı temsili çok istimal ediyorsun. Halbuki fenn i mantıkça, kıyas ı temsili, yakini ifade etmiyor. Mesâil i yakiniyede bürhan ı mantıki lâzımdır. Kıyas ı temsilî, usul i fıkıh… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KIYAS-I BİNNEFS — Nefsini misal alarak, nefsine kıyaslayarak. Bir şeyin bizzat kendini kıyas ederek yapılan kıyas …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KIYAS-I İSTİSNAÎ — Bir hükmün neticesinin aynı veya nakzı, mukaddemelerinden birinde bilfiil zikredilirse, ona kıyâs ı istisnâi denilir. Başka bir tâbirle: Neticesi veya zıddı bizzat kendisinde zikredilen kıyas. Eğer bu cisim ise, mutlaka bir yer tutar gibi. Veya… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kıyas etmek (veya eylemek) — karşılaştırmak, mukayese etmek Bu adamı başkalarıyla kıyas edemeyiz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KIYAS-I AKÎM — Man: Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KIYAS-I FUKAHA — Hakkında açıkça âyet ve hadis bulunmayan mes elelere dâir; ilim ve irfanda allâme ve mütebahhir, ilmi ile amelde ve Sünnet i Seniyyeye ittiba ve imtisalde, ibadet ve taatta, takva ve verada, züht, azimet ve riyazetle, terakki ve taâli eden… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KIYAS-I HAFİYYE — Man: Sebebi gizli olan,zihne birden gelmeyen kıyas. * Fık: Te siri kavi olan kıyastır. Veyahut sıhhati zâhir, fesadı gizli olan kıyastır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KIYAS-I HÂDİ' — Man: Aldatıcı kıyas …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KIYAS-I MAALFÂRIK — Birbirine benzemiyen şeyler arasında yapılan kıyas. Yani, doğru olmayan ve hakikata uymayan mukayese …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”