kontrol kulesi

kontrol kulesi
is.
Hava trafik kontrolü işlerinin yönetilmesi için yapılmış, çevrenin iyice göründüğü oldukça yüksek kule

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kontrol — is., lü, Fr. contrôle 1) Denetleme 2) Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı, aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır. N. Cumalı 3) Yoklama, arama Gümrük kontrolü. 4) Denetçi, kontrolör… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kule — is., Ar. ḳulle 1) Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı Şu muazzam kule bir mühendisin hayaliydi. O. S. Orhon 2) esk. Cihannüma Birleşik Sözler döner kule fil dişi kule kapıkule çan kulesi kontrol kulesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • saat — is., ti, Ar. sāˁat 1) Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası Karabalçıklı çiftliği kasabadan sıkı yürüyüşlerle bir saat çeker. R. N. Güntekin 2) Vakit, zaman Oyuncular meyus olmayarak gene saati… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”