korkmak

korkmak
nsz, -ar
1) Korku duymak, ürkmek, dehşete kapılmak

Karanlık yerde insan korkmaz mıydı?

- S. F. Abasıyanık
2) Kaygı duymak, endişe etmek

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

- M. A. Ersoy
3) Çekinmek, sakınmak, saygı duymak

Sabaha karşı aşağı indi, aralık kapıdan korka korka babasına baktı.

- R. N. Güntekin
4) Yapamamak, cesaret edememek
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • korkmak — II, 312, 331; III, 282, 377,421, 422 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • gölgesinden korkmak — (kendi) çok korkak olmak, bir sakınca söz konusu olmayan işlere girişmekten bile korkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başından korkmak — hayatından kaygı duymak, cezalandırılmaktan korkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gözü korkmak — daha önce geçirdiği kötü bir denemeden sonra birinden veya bir şeyden zarar gelebileceği kanısına varmak Yabancı bir iklimde, ebedî olarak yaşamaya mahkûm olduktan sonra bundan üstün hangi bir cezadan gözümüz korkabilir. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TESE'SÜ' — Korkmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kopçaları koyvermek — korkmak …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • yüreksizlik göstermek — korkmak, ürküp kaçmak Tek üzüldüğüm, gecenin büyüsünü yitirmemek için masadan erken kalkmak yüreksizliğini göstermem. T. Uyar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • korkuya kesmek — korkmak Ürkek ürkek dolaşıyordu evin içinde. Tepeden tırnağa korkuya kesmişti. Y. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • abdaramak — korkmak, hauf u telaş ve halecane düşmek, sendelemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • REHEB — Korkmak, yılmak. Çekinmek. * Korku, havf …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”