lirik şiir

lirik şiir
is., ed.
1) Yunanlarda lir eşliğinde okunan şiir
2) Coşkun ve ateşli bir anlatımı olan, toplumun ortak veya şairin kişisel duygularını yansıtan şiir

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • lirik — sf., ği, Fr. lyrique 1) Coşkun, ilhamla dolu Hiçbir millet Fuzuli ve Nedim ayarında iki büyük lirik şair gösteremez. Y. K. Beyatlı 2) ed. Eski Yunan edebiyatında lir eşliğinde söylenen (şiir) 3) is., ed. Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şiir — is., ed., Ar. şiˁr 1) Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim. N. Ataç 2) mec. Düş… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • LİRİK — Heyecan ve ahenge fazla ehemmiyet verilen şiir. * Bu tarzda şiir yazan şair …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ditiramp — is., bı, Fr. dithyrambe 1) Eski Yunanların Dionysos şerefine okudukları tören şarkısı 2) Lirik şiir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sade — sf., Far. sāde 1) Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki imrenmemek mümkün değil. M. Ş. Esendal 2) Şeker katılmamış (kahve) Sade kahve. 3) zf. (sa: de) Yalnızca,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gazel — (A.) [ لﺰﻏ ] lirik şiir …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • gazel — 1. is., ed., Ar. ġazel 1) Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi O mecmuadaki… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • güzelleme — is., ed. 1) Halk edebiyatında konusu aşk olan, lirik bir şiir türü 2) müz. Şen, sevinçli duyguları anlatan türkülerde özel bir ezgi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”