açıklamak

açıklamak
-i
1) Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek, afişe etmek
2) Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek

Bakan, bu konuda düşüncelerini açıkladı.

3) Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak
4) Açıkça söylemek, ifşa etmek

Kenan Bey bunun kuru bir inanç olmadığını da ilk defa açıkladı.

- T. Buğra
5) Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • izah etmek — açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek Vaziyeti size açıkça ve namusluca izah ettim. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tavzih etmek — açıklamak, aydınlatmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • göz (veya gözler) önüne sermek — açıklamak, sergilemek, göstermek, tanıtmak Adı duyulmamış, şiiri bilinmeyen gençleri tutar, gözler önüne sererdi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TAVZİH — Açıklamak. Açık olarak beyanda bulunmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TELVİH — Açıklamak. * Zâhir ve aşikâre kılmak. * Susuzluktan insanın çehresi bozulmak. * Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek. * Posa hâline getirmek. * Kocamak. Saç ağarması. * Almak. * İşaret etmek. *… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEŞRİHAT — Açıklamak, tafsilât vermek, inceden inceye araştırmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İZAH — Açıklamak. Bir şeyi anlaşılır hâlde söylemek veya yazmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ifşa — açıklamak, açıka vurmak …   Hukuk Sözlüğü

  • tasrih etmek — açıklamak; belirtmek …   Hukuk Sözlüğü

  • açıklama — is. Açıklamak işi, açıklayış, izah Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Anayasa Birleşik Sözler açıklama cümlesi düzen açıklaması Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller açıklama yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”