patlamak

patlamak
nsz
1) Nesneler, iç basıncın etkisiyle ve çoğunlukla büyük ses çıkararak dağılmak, infilak etmek

Dinamit patladı.

2) Yırtılıp açılmak

Gözlerim gene ayakkabılarıma kaydı, yanları patlamıştı.

- O. Kemal
3) Yarılmak

Fukaranın hem sağ bileği çıkmış hem davulu patlamıştı.

- R. N. Güntekin
4) Görünür duruma gelmek, ortaya çıkmak, yeşermek

Tomurcuklar patladı.

5) Top, taşıt lastiği vb. şeyler değişik nedenlerle havası inmek
6) mec. Ansızın tehlikeli bir şey meydana gelmek

Fırtına patladı.

7) mec. Çok sıkılmak, sıkıntı ve sabırsızlığını belli etmek

Sanıyorum ki istimi fazla gelmiş kazanlar gibi hırslarından patlayacaklar.

- O. C. Kaygılı
8) mec. Aşırı tepki göstermek
9) mec. Ansızın bir gürültü duyulmak
10) tkz. Herhangi bir durum veya bir değerin yitirilmesine yol açmak, mal olmak
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • patlamak — kolalamak, mayalı bir tortu ile tortulamak, II I, 291bkz: batlamak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • kabak (birinin) başına (veya başında) patlamak — birçok kimsenin ilgili olduğu bir olaydan, yalnızca bir kimse zarar veya ceza görmek Kendi yarın cehennem olur gider, kabak bizim başımıza patlar. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kaça patlamak? — ne kadara mal olmak, fiyatı ne olmak? …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tuzluya mal olmak (veya oturmak veya patlamak) — çok para vererek satın almak, çok pahalı gelmek Bu eğlenti bize biraz tuzluya mal oldu. E. E. Talu ... kendisine tuzluya patlamıştı. Halikarnas Balıkçısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bomba gibi patlamak — 1) öfkelenerek birdenbire ve yüksek sesle bağırıp çağırmak 2) bir olay birdenbire ortaya çıkarak herkesi şaşırtmak Babamın Üsküp ü terk etmek ve Selanik e gidip yerleşmek hakkında verdiği karar ailemiz arasında bir bomba gibi patladı. Y. K.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • freni patlamak (veya tutmamak) — 1) fren, görevini yapmamak 2) mec. bir iş denetimden çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ödü kopmak (veya patlamak) — çok korkmak Benim at sineği ile hamam böceğinden ödüm kopar. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fırtına kopmak (veya patlamak) — 1) şiddetli fırtına çıkmak Fırtına kopmadan epey önce köpek balıkları açık denizlere kaçarlar. Halikarnas Balıkçısı 2) mec. bir yerde kavga ve gürültü çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • silah patlamak — 1) silah ateş almak 2) mec. savaş başlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • top gibi patlamak — birden gelen şaşırtıcı ve ürkütücü haber duyulmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”