talancı

talancı
is.
Talan eden kimse

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • talançı — is. Talanla məşğul olan, talan edən; qarətkar, çapovulçu, çapqınçı, soyğunçu, quldur. Araz talançı (sif.) adamı yaxşı tanımışdı. A. Ş.. Zeynalın və o biri əlitüfənglilərin hədə hərbəsi, başlarının üstündən güllə atması da bu talançılara kar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haramı — I (Qarakilsə) 1. oğru 2. talançı, quldur. – Haramı başın kəsdi II (İrəvan) dərə təpəli yer III (İmişli) səhra, düzənlik. – Mığan haramı yerdi, dağ dərəsi yoxdu IV (Ordubad) təknə içərisində hazır məhsul yeyən arı. – Arı pətəyində hazır məhsulu… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • alamançı — is. məh. köhn. Quldur, qaçaq, yolkəsən, soyğunçu, talançı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bandit — <ital.> Soyğunçu, quldur, qarətkar, talançı. Bandit dəstəsi. – Banditlər səksəkəli halda yerlərindən sıçraşdılar. M. Hüs.. Cümə günü bütün banditlər öz dəstələri ilə ayı çınqılına toplandılar. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaniçən — sif. Zalım, qəddar, rəhmsiz, vəhşi. Simaca kafir, qaniçən, talançı və cəsur olan bu tayfa <hun tayfası> . . hədsiz zülmlər etmişlər. A. B.. . . Daşqəlbli qaniçən qazaqlar . . zavallı işçiləri bacardıqca qılıncdan keçirirdilər. S. S. A.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qara — 1. 1. sif. Bütün rənglərin ən tündü, ən tutqunu; his, kömür rəngi (ağ ziddi). // sif. Bu rəngdə olan. Qara boya. Qara saç. Qara at. Qara kostyum. – <Musanın nəvəsi> qara papağını qoydu, əlinin pəncəsi ilə bir az qabağa basdı. Qant.. // sif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaragüruhçu — is. tar. Çar Rusiyasında: silahlı talançı bandaların iştirakçısı; irticaçı padşahpərəst təşkilatlardan birinin üzvü. Qaragüruhçu dəstələr. Qaragüruhçu təşkilatlar. // Ümumiyyətlə, qatı irticaçı. Vəziyyətdən çıxmaq üçün yeni ildə uşaqlardan təhsil …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarətgər — is. <ər. qarət və fars. . . . gər> Qarətlə məşğul olan adam; soyğunçu, çapovulçu, talançı, quldur. Məktəb dediyin qeydidilü bəndi zəbandır; Qarətgəri candır. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sxematik — sif. <yun.> 1. Sxem şəklində, sxem halında. Sxematik xəritələr. 2. Ümumi şəkildə, təfərrüatsız, çox sadə şəkildə, yığcam. Əsərin sxematik şərhi. – Əsərdə Ağa Məhəmməd şah Qacarın cəllad, qatil və talançı sifəti sxematik şəkildə deyil,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • TALANGER — f. Yağmacı, talancı, çapulcu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”