tarih

tarih
is., Ar. tārīḫ
1) Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün

19 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu.

2) Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim
3) Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı

Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!

- R. H. Karay
4) Tarih kitabı

Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi.

5) Tarih dersi

Ertesi gün, tarih imtihanı vardı.

- Y. Z. Ortaç
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tarih — tárih m <N mn isi> DEFINICIJA reg. 1. povijest 2. natpis postavljen na građevinu prilikom završetka njezine izgradnje ili kojega važnog događaja, sačinjen od nekog stiha ili citata iz Kur̕ana, u kojem zbrojena vrijednost arapskih slova daje …   Hrvatski jezični portal

  • TARİH-İ MU'CEM — Bir mısra, beyit veya cümledeki noktalı harflerin ebced hesabı ile yekûnunun delâlet ettiği tarih. * Edb: Ebced hesabında noktalı harflerin hesap edilerek düşürülen tarih. Bir ilmi, müfredâtı ile belirten eser …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • tarih atmak (veya koymak) — bir şeyin üzerine tarih yazmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TARİH-İ UMUMÎ — Umumî tarih …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TARİH — İşe yaramaz diye bir kenara atılmış nesne …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • tarih öncesi — is. 1) Yazının bulunmasından önceki çağlar 2) Yazının bulunmasından önceki insan topluluklarının evrimini inceleyen bilim, prehistorya …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tarih yanılgısı — is. Tarihlendirmede yanılgı içinde bulunma, anakronizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tarih düşürmek — önemli sayılan bir olayın, çoğunlukla nazım biçiminde söylenen sözlerle, ebcet hesabına göre tarihini belirtmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TARİH-İ KADÎM — Eski zaman tarihi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Türk Tarih Kurumu — Gründung 1931 Hauptsitz Ankara Behördenleitung Ali Birinci Website …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”