ters

ters
1. sf.
1) Gerekli olan duruma karşıt, zıt
2) is. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası

Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu.

- Ç. Altan
3) is. Kesici bir aletin kesmeyen yanı

Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar.

- M. Ş. Esendal
4) mec. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz

Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama.

- H. C. Yalçın
5) mec. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert

Ters adamın işi de ters gider.

- M. Ş. Esendal
6) is., mec. Bir şeyin aksi, karşıtı

Anlattığının tersi anlaşılınca utandı.

Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller
2. is.
Hayvan pisliği

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ters- —     ters     English meaning: dry; thirst     Deutsche Übersetzung: “trocknen, verdorren; Durst, dũrsten”     Material: O.Ind. tr̥ṣyati “dũrstet, lechzt” (= Goth. Þau rsjan), tarṣáyati “läßt dursten, schmachten” (= Lat. torreō , O.H.G.… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • ters — af·ters; an·aun·ters; ca·ters; fit·ters; flit·ters; grat·ters; sel·ters; …   English syllables

  • ters- — To dry. Derivatives include thirst, terrain, toast1, and torrent. 1. Suffixed zero grade form *tr̥s . a. thirst, from Old English thurst, dryness, thirst, from Germanic suffixed form *thurs tu ; …   Universalium

  • ters' — dei·ters ; …   English syllables

  • ters yüz çevirmek — ters yüzüne çevirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ters yüz dönmek — ters yüzüne dönmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ters ters — sf. 1) Ters Bu ters ters cevapları üzerine ben artık sustum. O. C. Kaygılı 2) zf. Ters bir biçimde Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ters ters bakmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ters yüz — zf. Gerisin geriye, ters yüzü Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ters yüz çevirmek ters yüz dönmek ters yüz etmek ters yüz geri dönmek ters yüzüne çevirmek ters yüzüne dönmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ters pers — zf. Düzelemeyecek kadar ters bir biçimde İşlerim öyle ters pers gitti ki... Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ters pers olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ters yüzü — zf. Ters yüz Satılmış ın hiddetli hiddetli çıkışması üzerine dilini yutup ters yüzü mutfağına döndü. E. E. Talu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ters yüzü geri dönmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”