toplumsal davranış

toplumsal davranış
is., ruh b.
Toplumun değişik türlerinde ve bireyleri arasında sağlanan iletişim etkinliği ve ilişkileri

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • toplumsal — sf., top. b. Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal Birleşik Sözler toplumsal bilim toplumsal bunalım toplumsal bütünleşme toplumsal çözülme toplumsal davranış toplumsal dayanışma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • davranış — is. 1) Davranma işi veya biçimi, tutum, davranım, muamele, hareket Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet! N. Cumalı 2) fel. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı 3) ruh b. Organizmanın uyaranlar… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • intihar — is., Ar. intiḥār 1) Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal nedenlerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi 2) mec. Hayatını tehlikeye düşürecek aşırı davranış veya iş Birleşik Sözler intihar saldırısı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller intihar etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kişilik — is., ği 1) Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Anayasa 2) İnsanlara yakışacak durum ve davranış 3) top. b.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • önder — is. Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şekil — is., kli, Ar. şekl 1) Biçim Dünyayı alıp avucuna bir gün Tanrı m / Avucunda bu dünyaya bir şekil ver. A. N. Asya 2) Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim Bu kitapta birçok şekil var. 3) Davranış biçimi, tutum, yol, tarz Bu şekilde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tekinsiz — sf. 1) Tekin olmayan, uğursuz Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. F. N. Çamlıbel 2) Güvenilir olmayan (kişi, yer) 3) is., top. b. Belli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”