vahiy

vahiy
is., -hyi, din b., Ar. vaḥy
1) Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi

Bir ilham istiyorum bir gün vahye erecek.

- B. K. Çağlar
2) Bu biçimde bildirilen buyruk
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • VAHİY — Bir fikrin, bir hakikatın veya emrin Allah (C.C.) tarafından Peygambere bildirilmesi. * Lügatte vahiy: Kelâm, kitap, işaret, irsal, ilham, ifham, emir, teshir, bir şeyi harfiyyen i lâm, bazı hususi maksadları tebliğ gibi mânalara gelir. *… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KÜTÜB-Ü MÜNZELE — Vahiy ile Cenâb ı Hak tarafından indirilmiş, ihsan edilmiş mukaddes kitaplar.(... Kur anı nâzil eden Zât ı Zülcelâl, Mu cizat ı Ahmediye (A.S.M.) ile, Kur an vahiy olduğunu gösterir; isbat eder. Ve nâzil olan Kur ân dahi üstündeki i caz ile… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VAHY-İ MAHZ — Kuvvetli ve sarih mertebede olan vahiy. Sırf vahiy olup, içinde Allah ın bildirdiğinden başka bir şey katılmamış vahiy …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Cebrail — is., öz., din b., Ar. cebrāˀīl Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen, dört büyük melekten biri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tanrıcılık — is., ğı, fel. Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı nın varlığına inanma, teizm Birleşik Sözler çok tanrıcılık kamu tanrıcılık neden tanrıcılık tek tanrıcılık tüm tanrıcılık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vahyolunmak — nsz, Ar. vaḥy + T. olunmak Vahiy gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vahy — (A.) [ ﯽﺣو ] vahiy …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • CİBRÎL — Cebrâil, Ruhül Kudüs. Cenâb ı Hakdan (C.C.) Peygamberimize (A.S.M.) vahiy getiren melek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DÜRER-İ SEMAVÎ — Aslı vahiy ile gelen, parlak hakikatlı mânalar. Semâvi inciler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEYLE-İ KADR — Ramazân ı mübârekin ve senenin en kudsi ve kıymetli gecesi. Kur ân âyetlerinin ilk defa vahiy ile gelmeye başladığı gece. (Bak: Ramazan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”