baltalamak

baltalamak
-i
1) Balta ile kesmek
2) mec. Bir işi veya durumu bilinçli ve kasıtlı olarak bozup zarara yol açan davranışta bulunmak, sabote etmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • baltalama — is. 1) Baltalamak işi 2) mec. Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma, sabotaj, sabote …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baltalayıvermek — i Çabucak baltalamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çelmelemek — i 1) Çelme takmak Hademelerden biri odaya lamba getirirken Mebrure bahçeye fırladı, birbirini çelmeleyen adımlarla, istediği hâlde koşmaya muvaffak olamayarak sokağa yürüdü. P. Safa 2) mec. Bir iş veya kimseyi engellemek 3) mec. Bir işi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gerilla savaşı — is. Düşman kuvvetlerinin eylemlerini engellemek, baltalamak veya geciktirmek amacıyla gerillaların yaptığı savaş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çelme atmak (veya takmak) — 1) (birine) çelme ile yıkmaya çalışmak Bir keresinde de karısı şişman kocasına ustalıkla bir çelme attı. H. Taner 2) mec. (birine) bir işi veya bir kimseyi baltalamak, gelişmesini engellemek Herkesin birbirine çamur attığı, çelme taktığı,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sabotaj yapmak — 1) yıkmak, tahrip etmek, kullanılır durumdan çıkarmak Sırplar bu sırada ricat ordusuna hücumlar tertip etmek, postaları vurmak, geri hizmetlerde sabotaj yapmak gibi teşebbüslerle düşmanın ileri hareketini kolaylaştırdılar. F. R. Atay 2) bir işi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sabote etmek — i baltalamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ekmeğine yağ sürmek — (birinin) istemediği hâlde birinin işine yarayacak biçimde davranmak Büyük bir döviz kaynağımız olacak turizmimizi baltalamak kimin ekmeğine yağ sürer? H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”