kozunu paylaşmak (veya pay etmek)

kozunu paylaşmak (veya pay etmek)
(biriyle) aralarındaki anlaşmazlığı zora başvurarak çözümlemek, sona erdirmek

Mümeyyiz Efendi varsın bekçi ile kozunu pay etsin...

- R. N. Güntekin

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”