dilçik

dilçik
zebanhord, tilçik

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • dilcik — is. Kiçik dil. // Dilə oxşar çıxıntı. Ayanın qına keçən hissəsində pərdəşəkilli dilcik adlanan çıxıntı olur. H. Qədirov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilcik — is., ği, bit. b. 1) Buğdaygillerde, yaprak ayası ile yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan sivri uçlu, küçük, saydam çıkıntı 2) müz. Üflemeli çalgılarda, org borularında kamış, tahta veya metalden yassı parça 3) hay. b. Böceklerin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zəncirotu — is. bot. Qırıldıqda içərisindən süd kimi maye ifraz edən qısa gövdəli, uzunsaplaqlı ot bitkisi. Acıqovuq və ya zəncirotu cinsinin səbəti silindr şəkilli və ya zəngvaridir. Səbətdə çiçəklərin hamısı dilcik şəkillidir, sarı rənglidir. H. Qədirov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitrik — fıstık 1. 476bkz: buturgak kadınların avret yerinde bulunan dilcik, dılak I, 476 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • LÜSEYN — Küçük dil. Dilcik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LİHAT (LEHÂT) — (C: Lehâ Lehevât Leheyât Lihâ ) Boğaz ağzında olan dilcik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”