biçim

biçim
1. is.
Biçme işi

Buğday biçim zamanı.

2. is.
1) Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal

İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur.

- S. Birsel
2) Yakışık alan şekil, uygun şekil

Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde.

- A. İlhan
3) Herhangi bir şeyin benzeri
4) Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form
5) Tarz

İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar.

- F. R. Atay
6) bl. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format
7) bl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu
8) ed. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil

Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir.

Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • biçim — is. 1. Biçilmək tərzi; paltarın forması, fasonu, ülgüsü. Bu biçimdə paltar görməmişəm. Onun paltosunun biçimi çox gözəldir. – <Kor kişinin> əlbəsəsinin tərzi, biçimi avamlığını . . andırırdı. S. H.. // Şəkil, qayda, üsul, forma. Qəhrəman… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biçim birimi — is., dbl. Kelimelere dil bilgisi bakımından biçim veren, çoğu ek durumunda olan öge, morfem …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bıçım — kesim, dilim, I, 15, 395 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • biçim bilimi — is. Yapı bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biçim almak — biçimlenmek, belli bir biçime girmek, şekillenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eş biçim — is., kim. Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biçime sokmak (veya biçim vermek) — bir şeyi biçimlendirmek Onlara bu yaşta biçim verecek olan hocaları, ana babaları, büyük yaşta akrabalarıdır. B. Felek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tek biçim — sf. Standart …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ne biçim? — nasıl? …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ISHAM — Biçim vakti yetişmek, hasat zamanının gelmesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”