bitkicilik

bitkicilik
is., -ği
Bitki yetiştirme işi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bitkiçilik — is. 1. Bitki yetişdirmə sənəti, işi. Bitkiçiliklə məşğul olma. 2. Kənd təsərrüfat bitkiləri yetişdirmə üsullarından bəhs edən elm. Bitkiçilik kafedrası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aspirantura — <lat.> 1. Ali məktəblərdə və ya elmi tədqiqat idarələrində professormüəllim və elmi kadr hazırlama sistemi; aspirantın keçdiyi elmi hazırlıq. <Şeyda:> . . Bitkiçilik institutunda bağçılıq aspiranturasını başa vurmuşam. Ə. M.. 2. Ali… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitkiçi — is. Bitki və əkin işləri ilə məşğul olan adam; bitki becərən və yetişdirən adam; bitkiçilik mütəxəssisi. Bitkiçilərin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri heyvandarlıq üçün möhkəm yem bazası yaratmaqdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”