boyunduruk

boyunduruk
is., -ğu
1) Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
2) mim. Kapı veya pencere vb. açıklıkların üzerine konulan ağaç, taş veya beton kiriş, lento
3) Mengenenin üst yanındaki kemer biçimli bölüm
4) mec. Zulüm ve zorbalık baskısı, esaret

Şark milletleri, zalimlerin boyunduruğu altında, uzun zamandan beri cehaletin karanlığına çömelerek yaşadılar.

- P. Safa
5) sp. Güreşte hasmın başını koltuk altına alıp boynuna kol dolama oyunu
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • boyunduruk — III, 179 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • boyunduruk parası — is., hlk. Bir mahalleden veya köyden başka yere gelin götürülürken, kaynatanın, gelinin ayrıldığı yerin delikanlılarına verdiği bahşiş On lira boyunduruk parası ayırmışsınız, bizim hiç kahrımız yok mu?. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boyunduruk — hayvanların bonuna takılan ip ,zincir vb. malzeme …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • boyunduruk altına girmek — başkasının baskısı altında kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cöğ — boyunduruk ağacı; zevle …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • esaret — is., Ar. esāret 1) Kölelik, tutsaklık, esirlik Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeye başladım. A. Mithat 2) Boyunduruk 3) mec. Hâkimiyet altında bulunma Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller esarette kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • lento — 1. is., mim., Fr. lento Boyunduruk 2. zf., müz., İt. lento 1) Ağır bir biçimde (çalınmak) 2) is. Bu tempoda çalınan parça …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • para — is., ekon., Far. pāre 1) Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit 2) Kazanç Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir. S. F. Abasıyanık 3) esk. Kuruşun kırkta biri Birleşik Sözler para… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yûğ — (F.) [ غﻮی ] boyunduruk …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • göçer — arabanın düzdünlüyü, boyunduruk takımı, göçen …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”