ağız ağıza

ağız ağıza
zf.
Ağzına kadar, tamamen

Ardiyeler ağız ağıza dolmuştu.

- S. F. Abasıyanık
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller
- <

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ağız ağıza vermek (veya konuşmak) — iki kişi birbirine pek yakın durarak başkaları işitmeyecek biçimde konuşmak Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağız — 1. is. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü 2. is., ğzı, anat. 1) Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk 2) Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü Küçük bir ağız. 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dil-ağız — is. Üzrxahlıq mahiyyətində olan sözlər. Dil ağız etmək (eləmək) – üzrxahlıq mahiyyətində xoş sözlər söyləmək, yaxud xoş sözlər söyləyərək mehribanlıq göstərmək. Bəy gəlinə dil ağız etdikdən sonra, onun üzünü görmək istərdi. H. S.. Məmməd xan dil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səs — is. 1. Qulağa gələn, eşidilən səda; eşitmə orqanının qavradığı şey; ün, səda. Uzaqdan səs gəlir. Zurna səsi. Top səsi. – Həyətdə Cəfər əminin fiti və tənbəl tənbəl atılan addımlarının səsi eşidilirdi. H. N.. // Danışma, oxuma, qışqırma və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dodaq — is. 1. Ağız kənarlarını təşkil edən iki mütəhərrik dəri damar büküklərindən hər biri. Adamın iki dodağı olur. Alt dodaq. Üst dodaq. Nazik dodaq. – <Əhməd:> Qara saçları, eşqlə dolu uzun kirpikli gözləri, ərəbi burnu, hamısından artıq gözəl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ardiye — is., Ar. arḍiyye 1) Genellikle ticaret eşyasının saklandığı yer, depo, antrepo Ardiyeler ağız ağıza dolmuştu. S. F. Abasıyanık 2) Evlerde kullanılmayan, saklanması gereken eşyaların konulduğu bölüm 3) Böyle bir yerde saklanılan eşya için ödenen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hümərmax — (Şəki) ağız ağıza tikmək, calamaq (parçanı). – Gerex’ kö:neyin burasını hüməreydilər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağlaşmaq — qarş. Birlikdə ağlamaq, ağız ağıza verib ağlamaq, bir birinə qoşulub ağlamaq. Bir kənddə camaat ağlaşaağlaşa z. yüzbaşının ayağına yıxılıb: – «Bəs toxumluğu aparırsınız, biz başıdaşlı nə əkək?» deyirdi. Ç.. Anabala baş başa verib ağlaşdılar. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anqırışmaq — qarş. Ağız ağıza verib, hamısı birdən anqırmaq, bağırmaq; bağırışmaq. Daxmaları yerə yatmış dağınıq kənddə eşşəklər anqırışır, xoruzlar banlaşır. . S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”