delik deşik

delik deşik
sf., -ği
Her yanı deliklerle dolu
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • delik deşik etmek — 1) bir canlının vücudunda bir araçla birçok yara, kesik açmak 2) bir şeyin her yanında delikler açmak Üst üste attığı kurşunlarla hedefin içini delik deşik etmeye başlamıştı. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • delik deşik olmak — 1) bir canlının vücudunda bir araçla birçok yara, kesik oluşmak ... düşman süngüleriyle delik deşik olmaktansa tabancasını şakağına dayayıp tetiği çekmeyi düşünüyordu. N. Cumalı 2) bir şeyin her yanı delinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • delik deşik aramak — her yerde aramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • delik — is., ği 1) Dar, küçük açıklık İğne deliği. Burun deliği. 2) Dar, küçük çukur Küçük çocuk, kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı. S. F. Abasıyanık 3) Küçük hayvan yuvası Fare deliği. 4) sf. Delinmiş olan Hangi evden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deşik — sf., ği 1) Deşilmiş olan 2) is. Deşilmiş yer Birleşik Sözler delik deşik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kalbura çevirmek — delik deşik etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kefekiye dönmek — delik deşik olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kalbura dönmek — delik deşik olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çiçek bozuğu — sf. Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur ... kısa boylu, tombul, hafif çiçek bozuğu yüzlü, sevimli bir işçi kadın yanıma sokuldu. O. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kakalamak — 1. i 1) Kakmak Kakalamaktan parmak uçları delik deşik terzi çırakları, kalfalar... A. İlhan 2) Sürekli çekiştirmek, itmek, kakıp durmak 3) mec. Alışverişte aldatmak, kötü mal satmak, kazıklamak 2. nsz Kaka yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”