deşik

deşik
sf., -ği
1) Deşilmiş olan
2) is. Deşilmiş yer
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • deşik — is. 1. Dəlik, dərin daz çuxur. Deşiyi bərkitmək. Deşikdən siçan çıxdı. – Qaranlıq bucaqlarda taxça kimi deşiklərə düzülüb saxsı qab qaşıq, bir iki mis qab. C. M.. // Boşluq, boş yer. <Tülkü> öz heyvanlığı ilə heç bir zaman bir deşiyi olan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deşik-deşik — sif. Çox deşiyi olan. Deşikdeşik divar. Deşik deşik kağız. Deşikdeşik eləmək – çoxlu deşik açmaq, hər yerini deşmək. Ol siçana çəngini vurdu pişik; Eylədi əndamını deşik deşik. S. Ə. Ş.. – Tikan onun <Salatının> bədənini deşik deşik etmişdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • DESİK — Dolu nesne …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • delik deşik — sf., ği Her yanı deliklerle dolu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller delik deşik aramak delik deşik etmek delik deşik olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dəlmə-deşik — top. Öz özünə açılmış, yaxud süni surətdə əmələ gətirilmiş irilixırdalı deşiklər. Dəlmə deşiyi tutmaq. // Sif. mənasında. Dəlmə deşik divar. Dəlmə deşik yer. – <Umud:> Dədəm axşamlar nahaq təzək yandırır, tay da dəlmə deşikdəki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • delik deşik etmek — 1) bir canlının vücudunda bir araçla birçok yara, kesik açmak 2) bir şeyin her yanında delikler açmak Üst üste attığı kurşunlarla hedefin içini delik deşik etmeye başlamıştı. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • delik deşik olmak — 1) bir canlının vücudunda bir araçla birçok yara, kesik oluşmak ... düşman süngüleriyle delik deşik olmaktansa tabancasını şakağına dayayıp tetiği çekmeyi düşünüyordu. N. Cumalı 2) bir şeyin her yanı delinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dəlik-deşik — 1. sif. Çox deşikli, deşikdeşik. Dəlik deşik bayraqların rəngi qana boyanmışdır. S. V.. 2. top. Dəliklər, deşiklər. Dəlik deşiyini tutmaq. – <Heydər bəy:> Əgər yüz min zəhmətlə birisini dağların dəlik deşiyindən çıxartsan, bir dağarcıq, bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • delik deşik aramak — her yerde aramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yırtıq-deşik — is. Deşilmiş, yırtılmış yer. Yırtıq deşiyini tutmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”