akla yakın

akla yakın
sf.
Aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği nitelikte olan

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yakın — sf. 1) Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı 2) Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan Buna yakın bir söz söyledi. 3) Aralarında sıkı ilgi bulunan 4) Benzeyen, andıran, yaklaşan Beş dönüme yakın bahçesi bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ipe sapa gelmeyen (veya gelmez) — akla yakın olmayan veya birbirini tutmayan Söyledikleri zaten ipe sapa gelmez şeyler. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MA'KUL — Akla yakın, aklın kabul edeceği …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • akıl — is., klı, Ar. ˁaḳl 1) Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us 2) ruh b. Bellek Hâlâ aklımda o tufan yağmuru. C. S. Tarancı 3) Öğüt, salık verilen yol Bu aklı size kim verdi. 4) Düşünce, kanı Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve! A. K …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akıllıca — sf. 1) Akla yakın, doğru, makul Akıllıca bir iş. 2) zf. Akla yakın, doğru bir biçimde, akilane Akıllıca konuştu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • psikolojik — sf., ği, ruh b., Fr. psychologique 1) Ruh bilimsel 2) Ruhsal Kısacası, kişnemeyişinin psikolojik olduğu kadar birtakım akla yakın fizyolojik sebepleri de vardı. H. Taner Birleşik Sözler psikolojik savaş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aklınla bin yaşa — şaka akla yakın görülmeyen bir düşünce ileri sürene söylenen bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • doğru — sf. 1) Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı 2) Gerçek, yalan olmayan Doğru haber. 3) Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur. A. Gündüz 4) is. Gerçek, hakikat Söyleyin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yakınlık — is., ğı 1) Yakın olma durumu Ayrı ayrı anlıyorum da aralarında ne yakınlık var, çıkaramadım. M. Ş. Esendal 2) mec. Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi Birleşik Sözler yakınlık derecesi yakınlık eylemi yakınlık fiili akla yakınlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”