düzleme

düzleme
is.
Düzlemek işi, tesviye

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • dik — sf. 1) Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan Sağlam yapılı, dik duruşlu bir gençti o yıllarda. N. Cumalı 2) Yatık durmayan, sert Dik saç. 3) Sert, kalın, tok (ses) Sesi dik ve küstahtı, söylediklerini aşağı salonda …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düzeçleme — is. 1) Aynı düzeye getirme, yüzey ayrımlarını ölçme, tesviye 2) jeol. Bir yerin değişik noktalardaki yükseltisini, belli bir yatay düzleme göre (deniz yüzeyi) belirlemek için yapılan işlemlerin bütünü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eğilme — is. 1) Eğilmek işi İstese bile kendisini veremiyor, belirsiz bir tiksinti o yöne eğilmesini engelliyordu. A. İlhan 2) mat. Bir doğrunun, bir başka doğruya veya düzleme göre eğik olması 3) fiz. Yerin manyetik alanında bulunan serbest mıknatıslı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eğim — is. 1) Eğilmiş olma durumu 2) Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil Yamacın eğimi. Birleşik Sözler eğimölçer …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eğimölçer — is. Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tesviye — is., Ar. tesviye 1) Düz duruma getirme, düzleme 2) tic. Ödeme, verme 3) Hükûmetçe bir yere gönderilen erlere verilen ve bilet yerine geçen kâğıt Birleşik Sözler tesviye aleti tesviyeruhu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tesviye etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üstyapı — is., mim. 1) Altyapı üzerine kurulan, oturmaya veya üretime yarayan yapıların tümü 2) top. b. Altyapı üzerinde oluşan kültür, din, sanat, felsefe, bilim, ülkü, siyasal kurumlar gibi toplumsal değerleri içeren genel kavram, altyapı karşıtı Ahlakla …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vagonet — is., Fr. wagonnet Yana veya arkaya doğru devrilebilen ve bazı toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tesviye — (A.) [ ﻪیﻮﺴﺕ ] 1. eşitleme. 2. düzleme. 3. sonuçlandırma. 4. hesap kapatma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • BERDAHT — f. Pürüzünü giderme. Pürüzsüz yapma. * Cilâlama, parlatma. * Düzleme, düzeltme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”