eğilme

eğilme
is.
1) Eğilmek işi

İstese bile kendisini veremiyor, belirsiz bir tiksinti o yöne eğilmesini engelliyordu.

- A. İlhan
2) mat. Bir doğrunun, bir başka doğruya veya düzleme göre eğik olması
3) fiz. Yerin manyetik alanında bulunan serbest mıknatıslı bir iğnenin doğrultusu ile yatay düzlem arasındaki açı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • İNHİNA — Eğilme, münhani olma, yay biçimine girme, kavislenme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • rükû — is., Ar. rukūˁ 1) Öne doğru eğilme 2) din b. Namazda elleri dizlere dayayıp öne doğru eğilme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eğiliş — is. Eğilme işi veya biçimi Soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • temayül — is., Ar. temāyul 1) Bir tarafa eğilme, meyletme Musiki ruhların en tabii temayülleri arasındadır. A. Ş. Hisar 2) ruh b. Yönseme 3) mec. Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma Yarının siyasetine yol açan fikirler, temayüller ilk önce bunlar arasında …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ASF — Zulüm. Haksızlık. * Can çekişme. * Emek çekip kâr kazanma. * Bir tarafa eğilme. * Sür atle gitme. * Rüzgârın kuvvetle esmesi. * Taze ekin yaprağı.* Ekin taze iken biçme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ATF — Bağlama. Bağ. Ekleme. * Meyletme. * Şefkat. Sevgi. * Eğilme. * İkiye bükme. İki kat eyleme. * Çevirme. * Geri döndürme.* Bir kimse üzerine tekrar hamle eylemek. * Gr: Bir kelimeyi diğer bir kelimeye harf i atıf vasıtasiyle ilhak eylemek. (Bak:… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BAHDELE — İşte çabukluk gösterme. * Eğilme, kırılma. (Kürek kemiği için …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEMÎL — Meyletme, bir yana eğilme, temâyül etme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SUGV — Meyletmek, yönelmek, eğilme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEDELLİ — (C.: Tedelliyât) Tevazu gösterme. * Nazlanma. * Aşağıya inme. * Eğilme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”