eş biçimli

eş biçimli
sf., kim.
Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan, izomorfik

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • biçimli — sf. 1) Biçimi güzel olan, mevzun Bu kadın biçimli vücuduyla az sonra dikkati çeker. R. H. Karay 2) zf. Uygun olarak, yakışacak biçimde Biçimli koysan bunlar olmaz. R. H. Karay Birleşik Sözler eş biçimli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biçimli — sif. Biçimi düzgün, quruluşu düzgün; tənasüblü, yaraşıqlı, qəşəng, sərrast, təndürüst. Biçimli adam. – <Mahrunun> nazik və biçimli dodaqları iyul günəşindən solan qızılgülün yarpağı qədər küskün idi. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fantezi — is., Fr. fantasie 1) Sonsuz, sınırsız hayal 2) Değişik heves, değişik beğeni, değişik düşünüş Üstelik büyük bir taklit kabiliyeti ve fantezisi vardı. R. N. Güntekin 3) sf. Süslü ve türü değişik olan Yerinden doğrulmuş fantezi ipek çoraplarını,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • atletik — sf., ği, Fr. athlétique 1) Vücudu gelişmiş, biçimli, atlet gibi 2) sp. Atletleri ilgilendiren Atletik oyunlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • balat — is., dı, ed., Fr. ballade 1) Orta Çağda, üç bentten oluşan bir Batı şiiri türü 2) müz. Batı da, belirli danslara eşlik eden bir tür şarkı 3) müz. Serbest biçimli, romantik, müzik araçlarıyla çalınan veya şarkı olarak okunan eser Schubert in… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biçimlilik — is., ği Biçimli olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boyunduruk — is., ğu 1) Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember 2) mim. Kapı veya pencere vb. açıklıkların üzerine konulan ağaç, taş veya beton kiriş, lento 3) Mengenenin üst… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • briket — is., Fr. briquette 1) Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt 2) Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi 3) Kum ve çimentonun birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • buz yalağı — is., coğ. Yüksek dağlarda kalıcı kar ve buzulun birlikte oluşturduğu, arkası ve yanları dik, önü açık, çember biçimli çukurluk, yalak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çavuş kuşu — is., hay. b. Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”