içe dönük

içe dönük
sf., -ğü, ruh b.
İçe dönüklük davranışları gösteren (kimse)

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dönük — sf., ğü 1) Dönmüş, çevrilmiş (kimse) Ayağa kalkmıştı. Arkası bana dönüktü. S. F. Abasıyanık 2) mec. Yönelmiş Halka dönük bir eğitim. Birleşik Sözler dışa dönük halka dönük içe dönük …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • — is. 1) Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir. Ç. Altan 2) Oyuk şeylerin boşluğu 3) Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta Tahtanın içi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kapalı — sf. 1) Kapanmış olan, açılmamış, mestur, açık karşıtı 2) Geçilmez durumda olan 3) Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri) 4) Başı örtülü (kadın) 5) Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem 6) Gizli, saklı Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Venus series — The Venus Series by Edgar Rice Burroughs is a science fiction series consisting of four novels and one novelette. Most of the stories were first serialized in Argosy , an American pulp magazine. It is sometimes known as the Carson Napier of Venus …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”