işsiz

işsiz
sf.
İşi olmayan

Ben kendimi faydalı bir adam farz ettiğim hâlde, sen kendini niçin işsiz ve tufeyli sayıyorsun?

- K. Tahir
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • işsiz — sif. 1. Daimi işi, iş yeri və maaşı olmayan. İşsiz fəhlələrin nümayişi. – <Mehriban ərinin> işsiz z. qaldığı günlərində aclığını, çılpaqlığını açıb söyləmədiyi kimi bir çox qış gecələrini yanacaqsız keçirmiş, şikayət etməmişdi. S. H.. // İs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ıssız — sf. 1) Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha, yaban Köşkün bütün odaları ıssız. P. Safa 2) mec. Yalnız, kimsesi olmayan Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ıssız eve it buyruk ıssız kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • issız — sif. Heç bir insan yaşamayan, əhalisiz, boş, xali, şenliksiz. <Knyaz:> Həp düşündükcə boğar ruhu soyuq; Qaba, issız və dərin bir boşluq. H. C.. Səhərə yaxın issız və səssiz aləm oyanmağa başlayır. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işsiz-peşəsiz — bax işsiz gücsüz. <Murad> Bakıda olurkən işsiz peşəsiz bulunmayırdı. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işsiz güçsüz — sf. Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller işsiz güçsüz kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • işsiz güçsüz kalmak — bulunduğu iş yerinden ayrılarak geçimini sağlayacak durumda bulunmamak Burada işsiz güçsüz kaldığınız için kendinizi büsbütün kedere kaptırmışsınız. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ıssız kalmak — ıssızlaşmak, tenhalaşmak Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı. Bayburtlu Zihni …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • işsiz-gücsüz — bax işsiz 2 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ıssız eve it buyruk — aklı başında kimselerin sahip çıkmadığı iş, aşağılık kimselerin elinde kalır anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ıssız kişi — yüzsüz, lyilik bilmez adam I, 142bkz: esiz, essiz, ısız, isiz …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”