anlaşmak

anlaşmak
nsz
1) Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek, antant kalmak

Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir.

- Anayasa
2) -le Sözleşmek, sözleşme imzalamak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • antant kalmak — anlaşmak, uzlaşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • itilaf etmek — anlaşmak, uyuşmak, uygun olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ittifak etmek — anlaşmak, uyuşmak, bağlaşmak Hazır bulunanların hepsi tatlı dil, güler yüz taraftarlığında ittifak etmiş gibiydiler. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mutabakat sağlamak — anlaşmak, uzlaşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bir kazanda kaynamak — anlaşmak, uyuşmak, bağdaşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İTİLAF — Anlaşmak. Görüşmek. Uyuşmak. Muvafakat. * Cem olmak, birikmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kesişmek — nsz, le 1) Birbirini kesmek 2) Pazarlıkta, herhangi bir fiyatta anlaşmak 3) argo Erkek ve kadın, bakışlarla anlaşmak 4) mat. Bir nokta veya çizgi üzerinde birbirine kavuşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • anlaşıvermek — nsz, le Çabucak anlaşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • anlaşma — is. 1) Anlaşmak işi 2) Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant Kültür anlaşması. 3) Sözleşme Birleşik Sözler çerçeve anlaşma centilmenlik anlaşması… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağdaşmak — le 1) Anlaşmak, uzlaşmak, uymak, imtizaç etmek Gerçekle bağdaşmayan ihtiraslar, insanın duygusunu hüzünden tedirginliğe hatta tiksintiye kadar zorluyor. T. Buğra 2) Çocuk oyunlarında arkadaş olmak 3) e Bağdaş kurup oturmak İçerde, peykelere… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”