kurmak

kurmak
-i, -ar
1) Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek

Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı kurduk.

- F. R. Atay
2) Hazırlamak

Kurduğu sofraya, yaptığı salataya git de bak.

- R. H. Karay
3) Yaylı, zemberekli şeylerde yayı veya zembereği germek

Çocukça bir sevinçle kurduğun çalar saatleri çalıp duruyor.

- H. Taner
4) Gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak

Turşu kurmak.

5) Etkisi ve önemi geniş şeyler meydana getirmek, tesis etmek

Dünyanın en büyük imparatorluklarını kuran kimlerdi?

- O. S. Orhon
6) Yapmak, inşa etmek

Çirkin yapıları örtecek güzel yapılar kuralım.

- N. Ataç
7) Yapmak, oluşturmak

Belki on aile keçelerden, kilimlerden çergelerini meyve ağaçlarının altlarına kurdular.

- Ö. Seyfettin
8) tic. Ortaklık sağlamak
9) Belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirlemek

Teşkilatı ilçede sevilip sayılan bir avukat kurmuştu.

- T. Buğra
10) Bir araya getirmek, toplamak

Divan kurmak.

11) Gizlice hazırlamak, tasarlamak

Çocukların top oynadıkları kumluktan iskeleye doğru yürürken hep planlar kuruyordu.

- C. Uçuk
12) Düşünmek

Yalnız hayalle geçiniyorum, ben yalnız hayal kuruyorum.

- S. F. Abasıyanık
13) Aklına koymak

O gitmeyi bir kez kurdu mu artık durmaz.

14) Zihinde büyütmek

Bayram ağa, uşakların söylediklerini kurdukça kurdu.

- H. E. Adıvar
15) Sağlamak, oluşturmak

Dostluk kurmak. İlişki kurmak.

16) mec. Bir kimseyi dedikodu veya telkinlerle başkasına karşı öfkelendirmek
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kurmak — kurmak, germek, toplamak; himaye etmek II, 7, 8, 37, 59. 61, 65, 66, 67, 83,198; III, 62, 219, 318 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • kurmak yuwmak — erişmek, varmak, mal vererek gönül almak, III, 62bkz: yawsamak, yüwmek, yüwsemek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • barikat kurmak — engel oluşturmak Kürsünün etrafında bir barikat kurmak suretiyle bu hücumların önüne geçmişler. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dernek kurmak — dernek oluşturmak Dernek kurmak için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin ... yetkili merciye verilmesi yeterlidir. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • komplo kurmak — bir kimseye karşı gizlice, toplu olarak zarar verici karar almak, tuzak kurmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tuzak kurmak — 1) bir şeyi yakalamak için tuzak hazırlamak 2) mec. birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için düzen hazırlamak, komplo kurmak ... bütün işi pişirmiş, tuzağı kurmuş, son darbeyi indirmek üzere idi. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yuva kurmak — evlenmek Gerçi birçok flörtleri olmuş ama karar verip de içlerinden biriyle yuva kurmak cesaretini gösterememişti. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düş kurmak — bir şeyi zihinde düşünüp canlandırmak, hayal kurmak İnsanoğlu, yüzyıllar sonrası için de düşler kurmaktan geri durmamıştır. M. C. Anday …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sofrayı kurmak — sofra kurmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dostluk kurmak — yakınlık, ahbaplık kurmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”