asılmak

asılmak
nsz, -e
1) Asma işi yapılmak veya asma işine konu olmak

Yan yana asılmış aynı boyda tablolar gördük.

- B. R. Eyuboğlu
2) Bir yere tutunup sarkmak
3) Tutup çekmek

Çocuk annesinin eteğine asıldı.

4) Hızla eline almak

Hemen küreklere asıldı.

5) Boynuna ip geçirip sallandırılarak öldürülmek, idam edilmek
6) mec. Bir şey isterken karşısındakini tedirgin edecek derecede üstelemek, ısrar etmek, ileri gitmek
7) mec. Sonuna kadar mücadele etmek

Bir işe asılmak.

8) argo Karşı cinsin ilgisini çekmek için rahatsız edici davranışlarda bulunmak

Bir kıza asılmak.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • asılmak — I, 196 uzamak, uzatılmak, I, 196bkz: esilmek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • aşılmak — nsz Aşma işine konu olmak Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • asılmak — birşeyi bulunduğu yerden çıkarmak için çekmek …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • İngiliz ipi ile asılmak — İngiliz sicimi ile asılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İngiliz sicimi ile asılmak — bir işi ustasına yaptırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yakasına asılmak (veya yapışmak) — (birinin) hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak Sonra eşyaya bir zarar gelecek olursa Gülsüm ün yakasına yapışıyordu. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • suratı bir karış asılmak — öfkelenmek, kızmak ve somurtmak Hemen suratları bir karış asılır, ona bir sövüp saymadıkları kalır. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yüzü asılmak — somurtmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ardılmak — e, hlk. 1) Birisinin sırtına asılmak 2) Sataşmak, çatmak 3) mec. Musallat olmak, asılmak, takılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • asılma — is. Asılmak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”