ay

ay
1. ünl.
Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz

Ay! Sen mi idin? Ay, ne güzel!

2. is., gök b.
1) Dünyanın uydusu olan gök cismi, kamer
2) Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre
3) Yılın on iki bölümünden her biri

Mart ayı. Nisan ayı. Mayıs ayı.

4) Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre

Bu iş ancak üç ayda biter. Temiz iş altı ayda çıkar.

Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”