saklamak

saklamak
-i
1) Elinde bulundurmak, tutmak

Okul kitaplarımı saklıyorum.

2) -i, -de Kaybolmaması, görünmemesi için gizli bir yere koymak

Paralarını kasada saklıyor.

3) Görünmesine engel olmak, ortalıkta bulundurmamak
4) -i, -de Bozulmadan doğal durumları ile durmasını sağlamak, korumak, muhafaza etmek

Eti buzdolabında saklamak. Peyniri tuzlu suda saklamak.

5) -i, -den Gizli tutmak, duyurmamak

Bu haberi ondan saklamışlar.

6) -i, -e Birine vermek için ayırmak

Bu kitabı size sakladım.

7) nsz, mec. Korumak, esirgemek

Allah saklasın.

Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • şaklamak — nsz Şak diye ses çıkarmak Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı / Bir dakika araba yerinde durakladı. F. N. Çamlıbel …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şaklamak — uçuklama, patlamak …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • sır tutmak (veya saklamak) — bir sırrı açığa vurmamak, başkasına söylememek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gözü gibi sakınmak (veya saklamak veya esirgemek) — (bir şeyi) bir şeye aşırı ilgi göstermek, önemle bakıp korumak Doğru, hakları vardı, koskoca sandalıyla da beraber gömemezdiler ama çok sevdiği, gözü gibi esirgediği ağlarıyla gömebilirlerdi. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HIRS — Saklamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUHAREZE — Saklamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • bir köşeye koymak — saklamak, biriktirmek Yıllardan beri dişinden tırnağından artırdığı, çoluk çocuğunun nafakasından kestiği parayı günün birinde, ben de bu zilletten kurtulurum umuduyla bir köşeye koymuştu. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • toktamak — saklamak, bekletmek, ala komak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baturmak — saklamak; batırmak; bağlatnnak II, 73; II I, 192 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • berklemek — saklamak, hapsetmek III, 445, 446bkz: beklemek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”