sızıltı

sızıltı
is.
1) Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet

Bizim Aksaray kahveleri bu inilti ve sızıltı ile akşama kadar sızlıyor.

- H. E. Adıvar
2) Hoşnutsuzluk

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sızıltı — is. 1. Xəfif və incə ağrı; göynərti, sızı, sızıldama. Dişin sızıltısı. Barmaqlarımın sızıltısından yata bilməmişəm. – Yazıq muzdur bir tərəfdən qolunun sızıltısı, bir tərəfdən də ürəyinin ağrısı ilə özünü evə yetirdi. S. M. Q.. <Qazan xan>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Грамматика турецкого языка — Турецкий язык относится к агглютинативным (или «приклеивающим») языкам и, тем самым, существенно отличается от индоевропейских. Содержание 1 Морфология 1.1 Гармония гласных 1.2 Число …   Википедия

  • şikâyet — is., Ar. şikāyet Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma, yakıntı Vali ne yapsa hâkim onu imzalar ve hiçbir şikâyet mevzusu duyulmazmış. A. Ş. Hisar Birleşik Sözler şikâyetname Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller şikâyet… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vəc’ — ə. ağrı, sızıltı. Vəc’i had kəskin ağrı; vəc’i mə’də mədə qıcqırması …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bənd — 1. is. <fars.> 1. anat. Skelet sümüklərinin oynaq yerləri; buğum, məfsəl. Barmaqların bəndləri. Bəndləri ağrımaq. Bəndləri qırılmaq. – <Qazan xan> başında, bədəninin bəndlərində bir ağırlıq və sızıltı duydu. M. Rz.. 2. Müxtəlif… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gizilti — is. Yorğunluqdan, ağrıdan, soyuqdan bədənin bir yerində duyulan ağrı, sızıltı, göynəmə, sancı. Bədənində gizilti duymaq. – Talıb xan yüzbaşının bütün vücudunda bir odlu gizilti gəzdi. S. R.. Tahir . . gözədəyən bir iş görmədiyini fikirləşəndə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inilti — is. İnləmə səsi, həzin, yanıqlı səs; zarıltı, sızıltı. Çinarlıqda yalnız başıma gəzdim; Bu halda incə bir inilti sezdim. H. C.. Qulaqlarımda Qonçanın iniltiləri, çığırtıları, yalvarışları eşidilirdi. S. H.. Bu ağlayış və inilti səslərindən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəskin — sif. 1. İti. Kəskin qılınc. – Meydan görmüş atı olsa; Zülfüqarı kəskin olur. «Koroğlu». Müharibə günündə kəskin bir silah olur; Mənim əlimdə qələm. S. Rüst.. 2. məc. Şiddətli, güclü, təsiredici. Havada kəskin şaxta olmasa da, soyuq bir külək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nalə — is. <fars.> Ah zar, inilti, sızıltı, fəryad, fəğan. Seyyid, aşiq olanı bilmişəm aşiqlər işin; Ah imiş, nalə imiş, giryə imiş, şivən imiş. S. Ə. Ş.. Məsum uşaqların naləsi, məzlum anaların fəryadı göylərə səda salmışdı. S. S. A.. Nalə etmək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nıqqıltı — təql. İnilti, sızıltı, ax uf (xəstəlikdən, ağrıdan). Xəstənin nıqqıltısı eşidilirdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”