bakiye

bakiye
is., esk., Ar. baḳiyye
1) Artık, artan, kalan, geri kalan şey

Hastanelerde boş yatak kalmamış, çoğunda ikişer kişi, bakiyesini bahçeye yatırıyorlar.

- A. İlhan
2) Kalıntı

Bunun bir eski ev değil, dünyayı terk etmişlere mahsus bir manastır bakiyesi olduğunu anlardım.

- A. Ş. Hisar
3) ekon. Alacak ve borçlar arasındaki fark

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bakiye — artan ; kalan …   Hukuk Sözlüğü

  • Makam — See also: List of Makams and Arabic Maqam Makam (from the Arabic word مقام) In Turkish classical music, a system of melody types called makam (pl. makamlar) provides a complex set of rules for composing and performance. Each makam specifies… …   Wikipedia

  • Liste von Kriegsfilmen — Es ist teilweise umstritten, welche Spielfilme als „Kriegsfilme“ gelten können. Wie im Hauptartikel Kriegsfilm dargelegt, gibt es die Auffassung, nur die Thematisierung moderner Kriege rechtfertige das Etikett „Kriegsfilm“. Hiervon abweichend… …   Deutsch Wikipedia

  • kalıntı — is. 1) Artıp kalan şey, bakiye 2) Bir kentten veya mimarlık eserinden artakalan bölüm, yıkıntı, harabe, enkaz Efes, Bergama nın kalıntıları, ulaştıkları uygarlığı serer gözler önüne. N. Cumalı 3) İz, işaret 4) mec. Bir toplum, kültür, uygarlık vb …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bakıyye — (A.) [ ﻪﻴﻘﺑ ] geriye kalan, bakiye …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • BEVAKİ — (Bâki, Bâkiye. C.) Bâkiler, kalanlar, daim olanlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DÂR-I BEKA — f. Âhiret. Bâki olan yer. (Mâdem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını su i istimâl etmeyenler, Dâr ı Beka da ve Cennet i Bâkiye de hayat ı bâkiyeye mazhar olacaklardır. L …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FANİ — Muvakkat, kaybolan, gelip geçici, devamlı olmayan, misâfir. (İnsan hangi bir şeye teveccüh ederse, onunla bağlanır ve onda fâni olur. İ.İ.)(Ey insanlar! Fâni, kısa, fâidesiz ömrünüzü; bâki, uzun, fâideli, meyvedâr yapmak ister misiniz? Madem… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FAZL — Âlimlere yakışır olgunluk. * İmân, cömertlik, ihsan, kerem, ilim, ma rifet, üstünlük, hüner, tefâvüt, inayet. * Artmak. * Artık, (bunun zıddı naks tır). Bir şeyden bakiye kalmak. (İman ile hikmet, adâlet, şecâat ve iffet sıfatlarına fezâil i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MA-BEKA — Arta kalan, bâkiye, geri kalan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”