vicdanlı

vicdanlı
sf.
Vicdanı olan, insaflı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • vicdanlı — sif. Vicdanı olan, öz iş və hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hiss edən; ürəyindəki təmiz hiss qüvvətli olan; insaflı. Həyat vicdanlı və namuslu adamı mübarizlər cərgəsinə çıxarmışdır. S. Rəh …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düz — 1. sif. Enişi, yoxuşu, çuxuru, təpəsi olmayan, hamar (səth haqqında). Düz yer. Düz çöl. Düz meydança. Düz döşəmə. Düz taxta. 2. is. Düzən, çöl, düzəngah, düzənlik. Mil düzü. Cıdır düzü. Düzlərdə yaşayan əhali. – Cücələrim gəzə gəzə; Səhər hindən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • imanlı — sf. 1) İmanı olan, inançlı, mutekit 2) mec. İnsaflı, vicdanlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • insaflı — sf. İnsafı olan, acıyarak hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı Basitlik, aleladelik derken belki de biraz insaflı davranıyorum. O. V. Kanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vicdanpəsənd — ə. və f. vicdanlı, insaflı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • allah — is. <ər.> 1. Bütün kainatın yeganə yaradıcısı və idarə edəni; Yaradan, Tanrı, Rəbb. Lap qabaqlar Allahdan başqa heç kim yox imiş. . (Əsatir). Allahın qəzəbi tutur, Adəmlə Həvvanı cənnətdən qovur. . (Əfsanə). Qorqmazam bu dünyada heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • halal — sif. <ər.> 1. İslam dininin ehkamlarına görə yeyilməsinə, işlədilməsinə və ya özünə mal edilməsinə icazə verilən (haram əksi). // köhn. Kəbinli, nikahlı; qanuni. Əsmər yenə şəriətin hökmüncə <Məmmədbağırın> halal arvadı olub qalırdı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • insan — is. <ər.> 1. Adam, bəşər. Ey mələksima ki səndən özgə heyrandır sana; Həq bilir, insan deməz, hər kim ki insandır, sana. F.. Ancaq onu da bilməmiş deyilsən ki, insan mələk deyil. M. Hüs.. İnsan özü qocalsa da; Ürəyi yüz yaşında da… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • namuslu — sif. Abırlı, ismətli, əxlaqlı, qeyrətli, mənəviyyatca təmiz. <Anaxanım> namuslu və çalışqan bir qadın idi. A. Ş.. <Dürrə> bilirdi ki, adaxlısı təmiz və namuslu adamdır. S. Vəliyev. // Təmiz, vicdanlı, düz. Namuslu adam. – Məşədi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”