yansıtma

yansıtma
is.
1) Yansıtmak işi
2) mec. İletme, duyurma

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • açıklık — is., ğı 1) Açık olma durumu, aleniyet 2) Uzaklık, mesafe 3) Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer 4) Boş ve geniş yer 5) Bir yerin uzaklara kadar bakılabilecek ve bakanın içinde ferahlık doğuracak durumda olması Kırlardaki açıklık insanı dinlendirir.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ışık ölçümü — is., fiz. Fiziğin, ışık miktarının ölçülmesini ve cisimlerin ışığı iletme, yansıtma, dağıtma vb. özelliklerini inceleyen bölümü, fotometri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Karagöz — is., öz. 1) Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun 2) Bu oyunda halk görüşünü ve duyuşunu veren kimse Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • olaylama — is. Roman, hikâye, tiyatro eseri vb. edebî türlerde olayları oluşturma, yansıtma Yengecin Kıskacı nı yazarken tipleme, olaylama, kurgulama sürecini görselliğin en uç noktalarına götürmeye çalıştım. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • realist — sf., Fr. réaliste Gerçekçi Kukla oyunu realist bir yansıtma değil. H. Taner Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller realist olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • telesinema — is., Fr. télécinéma 1) Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz 2) Televizyonda filmleri iletme ve yansıtma işi ile uğraşan bölüm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • temsil — is., Ar. temṣīl 1) Birinin veya bir topluluğun adına davranma 2) Belirgin özellikleri ile yansıtma, sembolü olma, simgeleme 3) Sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, oyun Çarşamba akşamı Tepebaşı nda bir temsil verdim. S. F. Abasıyanık 4) e.,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uygulayım bilimi — is. 1) İş veya yapım kollarında kullanılan bilimsel ve teknik yöntemleri, araç ve gereci kapsayan bilgi, teknoloji 2) Bilim ve uygulayımın verilerini işe, yapıma yansıtma bilgisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yabancıllık — is., ğı Bir eserde uzak, yabancı ülkelerle ilgili olayları, kişileri, yöresel görüşleri yansıtma, egzotizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yansıtılmak — nsz Yansıtma işi yapılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”