yazık

yazık
is., -ğı
1) Herkesi üzebilecek şey, günah
2) ünl. Acınma, üzüntü anlatan bir söz

Yazık! Bu iş böyle mi olacaktı?

3) ünl. Kınama anlatan bir söz

Yazık sana! Böyle mi yapacaktın?

Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • yazık etmek (veya olmak) — bir şey veya kimseye zarar vermek (verilmek) Kumaşa yazık etti. Çocuğa yazık ettiniz. Masrafa yazık oldu. Adama yazık oldu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yazık günah — ünl. Büyük üzüntü ve kınama anlatan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • günah olmak — yazık olmak Bu mala bu kadar para vermek günah olur …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • esiz — yazık, esef, III, 51bkz: essiz, ısız, ıssız, isiz …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • MAA-T-TEESSÜF — Yazık ki. Esefle. Teessüfle beraber …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MAAL-ESEF — Yazık ki. Maalesef …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Candan Ercetin — Candan Erçetin Candan Erçetin Naissance 10 février 1963, Kırklareli …   Wikipédia en Français

  • Candan Erçetin — Naissance 10 février 1963, Kırklareli, Turquie Années d activité de …   Wikipédia en Français

  • hebâ — (A.) [ ﺎﺒه ] boş. ♦ hebâ etmek yitirmek, yazık etmek, elden kaçırmak. ♦ hebâ olmak yitmek, yazık olmak, yok olmak. ♦ hebâya gitmek boşa gitmek, yazık olmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • heder — (A.) [ رﺪه ] yazık olma, boşa gitme. ♦ heder etmek yazık etmek, yitirmek, boşa harcamak. ♦ heder olmak yazık olmak, yitmek, kaybolmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”