yürütme

yürütme
is.
1) Yürütmek işi
2) Kanunları uygulama işi, icra

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır.

- Anayasa
3) Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • yürütme gücü — is., huk. Kanunları uygulama yetkisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yürütme kurulu — is. Bir kuruluşta kanun, tüzük, yönetmelik ve alınan kararları uygulamakla görevli kurul …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • icra kuvveti — Yürütme gücü …   Hukuk Sözlüğü

  • politika — is., İt. politica 1) Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Anayasa 2) Yöntem Bir mirasyedi politikasıyla, birikmiş altını, el sürülmedik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yürütülmek — nsz, e Yürütme işi yapılmak veya yürütme işine konu olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Türkische Verfassung von 1924 — Basisdaten Titel: Teşkilât ı Esasiye Kanunu Kurztitel: 1924 Anayasası Nummer: 491 Art: Verfassung Geltungsbereich: Republik Türkei …   Deutsch Wikipedia

  • Hochschulrat (Türkei) — Yükseköğretim Kurulu Gründung 1981 Hauptsitz Ankara Behördenleitung Yusuf Ziya Özcan Web …   Deutsch Wikipedia

  • anayasa — is., huk. Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağlamak — i, e 1) Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak Gemiyi iskeleye bağlamak. 2) Düğümlemek İpi ipe bağlamak. 3) i Yara ilaç koyup bezle sarmak Yarayı bağlamak. 4) i Denk yapmak, paket yapmak Yatakları bağlamak. Eşyayı bağlamak. 5) nsz Oluşmak,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • diktatörlük — is., ğü 1) Diktatör olma durumu 2) Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen Zafer sonrası için bir zümre diktatörlüğünün hazırlanmakta olduğuna artık… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”