bilgi edinmek

bilgi edinmek
1) öğrenmek, bilgi almak

Bildiği ahbaplardan Sami Bey hakkında bilgi edinme ve tanışma yolu bulmak.

- R. H. Karay
2) bir durumu öğrenmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bilgi — is. 1) İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat 2) Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti. H. E. Adıvar 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • malumat edinmek — bilgi edinmek, öğrenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • malumat almak — bilgi edinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fikir danışmak — bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • haberdar olmak — bilgi edinmek, haber almak İbrahim Hocamın da işten haberdar olduğunu iddia edenler oldu. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • berâyı malûmât — [ تﺎﻡﻮﻠﻌﻡ یاﺮﺑ ] bilgi edinmek için, bilgi vermek için, bilgi sahibi olmak için …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • duymak — i, ar 1) Bilgi almak, öğrenmek, haber almak Yaptıklarını duydum. 2) İşitmek, ses almak Çamaşırcı Fatma kadın annemin duymayan kulaklarına yalvarıyor. Y. Z. Ortaç 3) Dokunma, koklama vb. duyularla algılamak, hissetmek Yüzme denilen mucizeyi ancak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İSTİ'LAM — (İlm. den) Bilgi edinmek için yüksek bir makamdan alt makama sorulma. * Yazı ile bilgi isteme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • anlamak — i 1) Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak Babasının niçin bu kasabayı çok sevdiğini Nevin bir türlü anlayamamıştı. S. F. Abasıyanık 2) Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aydınlanmak — nsz 1) Aydınlık olmak 2) mec. Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek Personelin yeteri kadar aydınlandığına kani olduktan sonra iki ciddi alarm denemesi yaptı. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”