birlik olmak

birlik olmak
bir işi yapmak için anlaşmak

Bu ayıbı işleyenlerle birlik olmayı bir türlü kibrime yediremiyorum.

- Y. K. Karaosmanoğlu

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • birlik — is., ği 1) Tek, bir olma durumu, vahdaniyet Tanrı nın birliğine inanır. 2) Bir arada olma durumu, vahdet Türk milletinin birliği. 3) Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet Dil birliği. Ülkü birliği. 4) Belli bir topluluğun yararlarını korumak için …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • VAHDANİYET — Birlik, infirad. Benzeri olmamak. Artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzeh olmak gibi mânaları ifade eden Allah ın bir sıfatıdır. Bu sıfatla muttasıf olana Vâhid denir ki; benzeri olmayan; tecezziden, tekessürden beri olan zât… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İTTİHAD — Birleşmek. Birlik üzere âmil olmak. Birlik. Aynı fikirde olmak. (Bak: İhtilaf …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Human rights in Turkey — Republic of Turkey This article is part of the series: Politics and government of the Republic of Turkey …   Wikipedia

  • destek — is., ği, Far. destek 1) Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda 2) Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, hamil Şamdan, sehpa, sacayak birer destektir. 3) mec. Maddi ve manevi yardımcı, dayanak Kızardı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dirlik — is., ği 1) Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim 2) Huzur, erinç Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. O. S. Orhon 3) tar. Osmanlı İmparatorluğu nda bir hizmete karşılık olmak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • seferber — sf., ask., Ar. sefer + Far. ber Savaşa hazırlanmış veya girmiş (askerî birlik) Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller seferber etmek seferber olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tek vücut — is., du 1) Birlik 2) zf. Hep birlikte Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tek vücut olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vasıta — is., Ar. vāsiṭa 1) Araç Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür. Atatürk 2) Aracı Geçim bakımından da aynı yolu tutanlar vardır; memur kayırmak, mümkünse vasıta olmak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yekvücut — is., du, T. yek + Ar. vucūd 1) Birlik 2) zf. Hep birlikte Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller yekvücut olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”